mrożonki

Temperatura w przewozie żywności

Przewóz artykułów spożywczych, leków, kosmetyków wymaga zapewnienia odpowiednio niskiej temperatury podczas transportu.

Regulacje prawne w transporcie

Ponieważ samo przewożenie żywności jest szczególnie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa osób które w sposób anonimowy dokonają zakupu danych produktów żywnościowych ich odpowiednie przewożenie i przechowywanie będzie mieć szczególne znaczenie dla zachowania jakości danych produktów. Ważnym elementem będzie tu również zachowanie odpowiednich temperatur podczas transportu.

Różne środki transportu – izotermy, furgony

izoterma w chłodniczym samochodzieW zależności od produktu i stopnia jego przetworzenia wymagane są wobec przewoźników odpowiednie standardy transportowe, które muszą zostać zachowane. Regulacją rynku przewozu produktów szczególnie narażonych na utratę jakości podczas różnic w temperaturze będą w szczególności produkty świeże. To nie tylko warzywa, owoce, ale również produkty chłodne – nabiał. To produkty, które wymagać będą przewożenia w warunkach chłodni samochodowej. Dzięki zachowaniu konstrukcji samochodu oddzielającą zewnętrzne warunki atmosferyczne, od wnętrza w którym panować powinna atmosfera o odpowiedniej temperaturze, produkty przewożone w samochodach izotermicznych zachowają odpowiednie właściwości.

Samochody z agregatami do izotermy

samochód typu chłodnia izotermiczna

Samochód dostawczy typu chłodnia izotermiczna

Wybrane produkty nie mogą być jedynie utrzymane w neutralnej dla nich temperaturze naczepy izotermiczne. Produkty głęboko mrożone są specyficznym rodzajem żywności, której temperatura nie może zbliżyć się na żadnym etapie od produkcji po zakup i wyjęcie produktu z domowej chłodni do granicy zera. W przypadku transportu takich produktów ważnym jest zachowanie odpowiednich standardów i zlecenie transportu jedynie firmom posiadającym specjalną flotę samochodów wyposażonych w agregaty chłodnicze. Te urządzenia dbają o utrzymanie we wnętrzu samochodu odpowiedniej temperatury pomimo warunków panujących na zewnątrz. Samochody chłodnie wyposażone są w odpowiednie zasilanie, które w niezależny od pojazdu sposób uruchamia agregat i utrzymuje w izotermie odpowiednią temperaturę.

Wyposażenie firmy transportowej – jaki samochód wybrać?

Wybór samochodu chłodniczego powinien być uzależniony od czasu transportu oraz od zalecanej temperatury dla danego produktu. Wyposażone w agregaty chłodnie dzielimy na trzy klasy: A, B i C.
Oprócz tego do transportu możemy wykorzystać izotermy. W zabudowie typu izoterma auto nie jest wyposażone w agregat. Izoterma wykorzystywana jest między innymi do przewozu schłodzonych produktów na stosunkowo niewielkie odległości.